ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

«ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΒΗΜΑΤΑ»

Διάρκεια :

Ιανουάριος 2013- Μάιος 2013.

Κριτήρια επιλογής θέματος:

Στα μέσα Νοεμβρίου, στήσαμε στα νηπιαγωγεία μας μια καινούρια γωνιά, αυτή της μεταμφίεσης. Καθημερινά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, πολλά νήπια διεκδικούν μια θέση για παιχνίδι σ’ αυτήν. Πολλά παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους ρούχα και στολές για να την εμπλουτίσουμε και γρήγορα τα περισσότερα νήπια ακολουθούν το παράδειγμα τους. Αποφασίσαμε λοιπόν να μετατρέψουμε προσωρινά τη γωνιά μεταμφίεσης σε κατάστημα ρούχων. Η ενασχόληση μας με τα ρούχα ήταν πια μονόδρομος!

Μεθοδολογία:

Επί μέρους θέματα:

Στόχοι-επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Πεδία σύνδεσης

Γλώσσα:

Εμπλουτισμός λεξιλογίου, καλλιέργεια προφορικού λόγου, αφήγηση, δημιουργία αλφαβηταρίου, «ανάγνωση» ετικετών ρούχων, επαφή με σχετικά λογοτεχνικά κείμενα, κτλπ.

Μαθηματικά:

Συγκρίσεις, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, μετρήσεις, απαρίθμηση, χρονικές έννοιες, κατασκευή τιμοκατάλογου, γνωριμία με το νόμισμα του ευρώ, γνωριμία με τις μονάδες μέτρησης μήκους, κτλπ.

Αισθητική αγωγή:

Τραγούδι, δραματοποίηση, παντομίμα, κολλάζ, ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων, κινητικά παιχνίδια, κατασκευή ρούχων, πειραματισμός με νέα υλικά και τεχνικές, κτλπ.

Παιδί και περιβάλλον:

Εμπειρίες από τον κόσμο των ενηλίκων (πουλώ-αγοράζω, παίρνω συνέντευξη, επαγγέλματα)

Η ενδυμασία ταξιδεύει στο χρόνο (ιστορική προσέγγιση του θέματος).

Η ενδυμασία ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο (γεωγραφική προσέγγιση του θέματος)

Παιδί και πληροφορική

Αναζήτηση πληροφοριών, προβολή βίντεο και εικόνων, καταγραφή δεδομένων, παιχνίδια και λογισμικά σχετικά με το θέμα.

Συνοπτική περιγραφή δραστηριοτήτων

Ιανουάριος:

Φεβρουάριος:(ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της ενδυμασίας):

Μάρτιος:

Απρίλιος:

Μάιος:

Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνεται σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας αλλά και στο τέλος του. Τι θα αξιολογείται;